ონლაინ დახმარება

დატოვეთ შეტყობინება

+995 32 220 00 00

კავკასუს ონლაინი

კორპორატიული

კავკასუს ონლაინის პროდუქტებითა და მომსახურებით დღესდღეობით არაერთი საერთაშორისო, სახელმწიფო, არასამთავრობო და კერძო კომპანია სარგებლობს.

უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვასთან ერთად, კომპანია თითოეულ მომხმარებელს ინდივიდუალურ, მოქნილ პირობებს სთავაზობს. ეს არის მომხმარებელზე ორიენტირებული, ფინანსურად მაქსიმალურად ეფექტური და კომფორტული სრული სატელეკომუნიკაციო მომსახურება.

კავკასუს ონლაინის გუნდს თითოეულ კორპორატიულ მომხმარებელთან  კომპლექსური და ბიზნესზე მაქსიმალურად მორგებული სერვისის უზრუნველყოფის მიზნით ინდივიდუალური მიდგომა აქვს. კორპორატიული დეპარტამენტის გუნდი სწავლობს და აანალიზებს თითოეული მომხმარებლის საჭიროებას და მას ინდივიდუალურ, სპეციალურ შეთავაზებას უმზადებს; კორპორატიული მენეჯერები პირობების გაუმჯობესების და უმოკლეს ვადაში დახმარების აღმოჩენის მიზნით მომხმარებელთან მუდმივად მჭიდრო კავშირში არიან;

კავკასუს ონლაინი კორპორატიულ მომხმარებლებს ინტერნეტის მიწოდების განსხვავებულ  ტექნოლოგიებს  სთავაზობს, ესენია: ინტერნეტ მომსახურება სიმეტრიული ბოჭკოვანი კაბელით,  xDSL ტექნოლოგიით, უკაბელო ინტერნეტ მომსახურება და SDH სერვისი;

კორპორატიული მომხმარებლებისათვის კავკასუს ონლაინის სერვისების სრული ჩამონათვალი იხილეთ აქ:

მონაცემთა სერვისი

 • ინტერნეტ მომსახურება

 • VPN virtual private network

 • Ethernet არხი

 • რადოი არხი

 • SDH სერვისი

 • MPLS მომსახურება

 • IPTV

 • Streaming სერვისები

სატელეფონი სერვისები

 • IP ტელეფონია

 • TDM ტელეფონია

 • ვირტუალური სატელეფონი სადგური

Hosting სერვისი

 • Web Hosting

 • კოლოკაცია

 • ვირტუალური PBX

იჯარა

 • ოპტიკური წვერის იჯარა

 • ოპტიკური კაბელის იჯარა

 • სატელეკომუნიკაციო არხების იჯარა

 • აპარატურის იჯარა

ქსელების მონტაჟი ორგანიზაციებისათვის

ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ქსელების ინსტალაცია და შემდგომი უზრუნველყოგა

ქსელთან გაფართოებული ურთიერთ ჩართვის ხელშეკრულება
გლობალურ რესურსთან დაშვების შეთავაზების წინადადება