ონლაინ დახმარება

დატოვეთ შეტყობინება

+995 32 220 00 00

კავკასუს TV

სამართავი პულტის ინსტრუქცია

"კავკასუს TV"-ის მომხმარებლის ინსტრუქცია

პულტი

ვიდეოები:

პულტი
კატეგორია პირდაპირი
თამაშები და ინტერნეტი
სასარგებლო
პარამეტრები
გადახვევა